LARA (Bichon Frisé)

06/06/2000 - 28/05/2016


Leia mais

MEL (Poodle Micro Toy)

30/12/2001 - 27/05/2016


Leia mais

CHUCO (Gordão) Felino Srd

30/09/2002 - 13/05/2016


Leia mais

LOBA (Akita)

02/02/2002 - 09/05/2016


Leia mais

DEXTER (Felino) Siames

05/11/2000 - 30/04/2016


Leia mais

FOFA (Felino) Himalaia

01/01/2001 - 30/04/2016


Leia mais