KIBE (Daschund)

15/07/2003 - 10/10/2015


Leia mais

CHITA (Srd)

01/01/1998 - 09/10/2015


Leia mais

BINX (Felino) Siames

15/12/2001 - 07/10/2015


Leia mais

PETELECO (Srd)

01/01/2004 - 03/10/2015


Leia mais

DIBI (Srd)

01/01/2004 - 01/10/2015


Leia mais

ZEUS (Shih tzu)

01/01/2011 - 30/09/2015


Leia mais